Pan Era Group là tổ chức thuộc sở hữu của một gia đình Indonesia danh tiếng, có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực tái chế nhựa. Chúng tôi bắt đầu hoạt động lần đầu tiên vào năm 1987 với tư cách là nhà kinh doanh và nghiền rác thải nhựa. Thời gian trôi qua, chúng tôi đã phát triển và trở thành một trong những nhà tái chế polyetylen lớn nhất ở Đông Nam Á. Chúng tôi đang thực hiện tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng cho sản phẩm của mình. Chúng tôi tin rằng chúng tôi vẫn có thể phát triển lớn hơn nữa.

Copyright © 2023 Paneragroup.com. All Rights Reserved.